Do verze 22.06 nasazené 1. 7. 2022 byly zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc před uvedeným datem. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele.

1)      Přij.říz. -  81001 – předchozí studia na fakultě - nová filtrační a exportní pokožka. Do formuláře 81001 Přehled přihlášek jsme přidali novou filtrační a exportní položku Předchozí studium na fakultě – již studuje stejný program pro zjištění, zda uchazeč, který se k vám hlásí, současně u vás program, do kterého se hlásí, již studuje (hodnota položky = A) nebo ne (hodnota položky = N). Pro vyfiltrování uchazečů s hodnotou A anebo naopak s hodnotou N lze použít filtr sestavením pod ikonkou , export sestavíte obvyklým způsobem pod ikonkou . Uvedené předchozí studium uchazeče na fakultě se vyhledá podle toho, zda (1) jde u tutéž osobu (tj. k přihlášce je přiřazeno stejné osobní číslo aktivně studujícího studenta), v případě, že k přihlášce osoba přiřazena není, zda (2) souhlasí rodné číslo a příjmení, anebo (3) souhlasí datum narození, příjmení a jméno.

2)      Studenti – 82010 – drobné úpravy v Transcript of Records. V sestavě Transcript of Records česky i anglicky, která se tiskne z formuláře 82010 Přehled studentů, jsme dokončili drobné úpravy podle zadání pí prorektorky pro bakalářské a magisterské studium, včetně úpravy šířky sloupců.

3)      Spis.služba – VSO – 82202 (přehled dokumentů) -  stornování dokumentu typu 16. Do frm 82202 Přehled dokumentů jsme přidali možnost stornování dokumentu typu 16 – Přijímací řízení. Storno dokumentů v uvedeném frm může provádět pouze uživatel s rolí vedoucí studijního oddělení (STVSO).

4)      Rozvrhy - ROF,RFK, ROK – 86302 (rozvrhové paralelky) – úprava hlášky při kolizi. Ve frm 86302 Editace rozvrhových paralelek na záložce Paralelky jsme upravili varovnou hlášku, která se objeví v případě, že při změně dne či hodiny rozvrhové paralelky dojde ke kolizi. Přidali jsme novou možnost „Ne – zrušit změny“, která vrátí původní hodnotu a umožní rychlý návrat do bloku s paralelkami:

5)      iKOs – export do .xlsx – práce na zrychlení. V upgradu 22.04 v bodě (10) jsme informovali o podpoře exportu údajů z iKOSu do Excelu ve formátu .xlsx. Před generování exportu do Excelu jsme přidali prozatímní hlášku upozorňující na pomalost generování a výběr, zda chcete v akci pokračovat či nikoliv. Na zrychlení exportu pracujeme.

6)      Bílá kniha – doplněna nápověda pro generování z iKOSu. Do wiki nápovědy KOSu, přístupné pod ikonkou , jsme přidali novou stránku Bílá kniha ČVUT s kompletním aktualizovaným popisem jak BK generovat. Adresa stránky je https://napoveda.kos.cvut.cz/index.php/B%C3%ADl%C3%A1_kniha_%C4%8CVUT#Generov.C3.A1n.C3.AD_BK, případně ji lze vyhledat přes vyhledávač v nápovědě vpravo nahoře.

7)      Kosi – info pro studenty z Ruska a Běloruska. Studentům z Ruska a Běloruska jsme ve webovém kosi zpřístupnili informaci o Příkazu rektora 2022/5 k přijímání a studiu studentů z těchto zemí. Informace se objeví po přihlášení. Realizováno na žádost pí prorektorky pro bakalářské a magisterské studium.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.