Do verze 22.08 nasazené 31.8. byly zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc před uvedeným datem. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele.

1)        Úprava textu elektronické upomínky neuhrazeného poplatku za delší dobu studia pro studenta/nestudenta (přerušeno, ukončeno)

Dle dohody na poradě proděkanů 31.3.2022 bylo upraveno e-mailové odesílání upomínek neuhrazených poplatků za delší dobu studia. V tištěné upomínce již bylo zohledněno, zda je generována studujícímu nebo nestudentovi. Úprava odesílání e-mailů, byla pracnější, místo původních dvou jsme zavedli čtyři nové globální emaily (textace je tak stejná pro všechny fakulty. Současné nastavení textů, viz příloha na konci tohoto dokumentu.):

POPL.UPOMINKA1_ST ... 1. email pro studujícího studenta,

POPL.UPOMINKA2_ST ... 2. email pro studujícího studenta,

POPL.UPOMINKA1_UK ... 1. email pro nestudujícího (má studijní stav přerušeno nebo ukončil) studenta,

POPL.U2010POMINKA2_UK ... 2. email pro nestudujícího (má studijní stav přerušeno nebo ukončil).

 

2)        Úprava ve formuláři 82010 – Přehled studentů

Z formuláře 82010 ve střední části pod seznamem položek byly odstraněny nadbytečné barevné filtry, které se týkaly předmětů bezpečnosti práce BP a s nimi související tlačítko Proveď dotaz. Dle výpisů z logů nebylo toto tlačítko nikým použito minimálně od roku 2019. Informace o splnění/nesplnění těchto předmětů je ve formuláři nadále zaznamenána ve sloupci BP, podle kterého lze klasicky filtrovat klávesami F7, resp. F8.

3)        Evidence učitelů - 89004 - zobrazíme pouze platné organizační jednotky (role SAP)

Ve formuláři 89004 – soupis a editace učitelů na záložce Soupis učitelů jsme udělali drobné vylepšení - v seznamu kateder budeme nabízet pouze platné organizační jednotky ČVUT (viz Obr.1).

Obr.1

4)        Frm 81001 - Tisková sestava příslib přijetí (se zkouškou/bez zkoušky) v angličtině

K existujícím tiskovým sestavám příslib přijetí do Bc/N typu studia v české verzi se zkouškou a bez zkoušky jsme přidali alternativy v anglické verzi. Současně jsme upravili hlavičky dokumentů dle schválené podoby. Pozor, stejně jako u pozvánky je možné mít v jednu chvíli vygenerovaný a uložený příslib pouze česky nebo pouze anglicky.

5)        Soupis a editace komisí pro SSZ - 82304

Ve formuláři 82304 - Soupis a editace komisí SZZ bylo přepracováno řazení komisí. Původní sestupné řazení je nyní možné měnit přepínačem pod tabulkou. Formulář si pamatuje volbu uživatele při dalším otevření. Tlačítko „Skok na poslední záznam“ přesune uživatele na nejstarší/nejnovější komisi v závislosti na nastavení řazení záznamů.

6)        Hromadné uznávání předmětů z předchozích studií

Na základě podnětu z FIT došlo k úpravě formuláře 82014 - Předměty studenta (frm 82010, záložka Klasifikace) přidáním tlačítka <Uz.hr2> do levé lišty (viz Obr.2). Při hromadném uznávání předmětů recyklantům se zobrazí pouze předměty s datem původní klasifikace. Půjde snáze hromadně uznat absolvované předměty, které vyhovují především podmínce “mladší 5ti let”.

 

                                                                                                                                                        Obr. 2

Příloha k bodu 1) – Texty v nových emailech pro jednotlivé studijní stavy (studuje, přerušeno, nestuduje) vypadají takto:

studující - 1. upomínka

<p>$vfstudent.jmeno$ $vfstudent.prijmeni$<br>
$email_adresa$</p>

<h2>Upomínka</h2>

<p>Dne $datum_splatnosti$ byl splatný poplatek za $typ_poplatku$ na $fakulta_zkr$ za období $obdobi_zac$ - $obdobi_kon$. Dosud nebylo v KOSu registrováno přijetí Vaší platby. Pokud poplatek byl zaplacen, připravte si potvrzení o platbě a obraťte se na rektorát - odbor pro studium a studentské záležitosti kvůli identifikaci platby. Pokud poplatek nebyl zaplacen, uhraďte jej co nejdříve.</p>
<p><b>Nebude-li pohledávka uhrazena, může Vám být studium z moci úřední přerušeno.
</b></p>

<p><b>Údaje pro platbu:</b></p>
<p>číslo účtu: $ucet$<br>
variabilní symbol: $var_symbol$<br>
specifický symbol: $spec_symbol$<br>
částka: $castka$ Kč<br></p>

studující - 2. upomínka

<p>$vfstudent.jmeno$ $vfstudent.prijmeni$<br>
$email_adresa$</p>

<h2>Upomínka</h2>

<p>Dne $datum_splatnosti$ byl splatný poplatek za $typ_poplatku$ na $fakulta_zkr$ za období $obdobi_zac$ - $obdobi_kon$. Dosud nebylo v KOSu registrováno přijetí Vaší platby. Pokud poplatek byl zaplacen, připravte si potvrzení o platbě a obraťte se na rektorát - odbor pro studium a studentské záležitosti kvůli identifikaci platby. Pokud poplatek nebyl zaplacen, uhraďte jej co nejdříve.</p>
<p><b>Nebude-li pohledávka uhrazena, může Vám být studium z moci úřední přerušeno.
</b></p>

<p><b>Údaje pro platbu:</b></p>
<p>číslo účtu: $ucet$<br>
variabilní symbol: $var_symbol$<br>
specifický symbol: $spec_symbol$<br>
částka: $castka$ Kč<br></p>

<p>Neuhrazení poplatku je porušením povinnosti stanovené v § 63 odst. 3 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a v případě neuhrazení bude zahájeno vymáhání poplatku soudní cestou.</p>

nestudující (přerušil nebo ukončil studium) - 1. upomínka

<p>$vfstudent.jmeno$ $vfstudent.prijmeni$<br>
$email_adresa$</p>

<h2>Upomínka</h2>

<p>Dne $datum_splatnosti$ byl splatný poplatek za $typ_poplatku$ na $fakulta_zkr$ za období $obdobi_zac$ - $obdobi_kon$. Dosud nebylo v KOSu registrováno přijetí Vaší platby. Pokud poplatek byl zaplacen, připravte si potvrzení o platbě a obraťte se na rektorát - odbor pro studium a studentské záležitosti kvůli identifikaci platby. Pokud poplatek nebyl zaplacen, uhraďte jej co nejdříve.</p>

<p><b>Údaje pro platbu:</b></p>
<p>číslo účtu: $ucet$<br>
variabilní symbol: $var_symbol$<br>
specifický symbol: $spec_symbol$<br>
částka: $castka$ Kč<br></p>

nestudující (přerušil nebo ukončil studium) - 2. upomínka

<p>$vfstudent.jmeno$ $vfstudent.prijmeni$<br>
$email_adresa$</p>

<h2>Upomínka</h2>

<p>Dne $datum_splatnosti$ byl splatný poplatek za $typ_poplatku$ na $fakulta_zkr$ za období $obdobi_zac$ - $obdobi_kon$. Dosud nebylo v KOSu registrováno přijetí Vaší platby. Pokud poplatek byl zaplacen, připravte si potvrzení o platbě a obraťte se na rektorát - odbor pro studium a studentské záležitosti kvůli identifikaci platby. Pokud poplatek nebyl zaplacen, uhraďte jej co nejdříve.</p>

<p><b>Údaje pro platbu:</b></p>
<p>číslo účtu: $ucet$<br>
variabilní symbol: $var_symbol$<br>
specifický symbol: $spec_symbol$<br>
částka: $castka$ Kč<br></p>

<p>Neuhrazení poplatku je porušením povinnosti stanovené v § 63 odst. 3 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a v případě neuhrazení bude zahájeno vymáhání poplatku soudní cestou.</p>