Do verze 22.12 nasazené 6.1. 2023 byly zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc před uvedeným datem. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele.

 

1)     Frm 83050 - Nová agenda pro evidenci poplatků za studium v cizím jazyce

Nasadili jsme nové verze formulářů 83050, 80137 - stud. programy a 80138 - stud. obory/specializace, které jsou upraveny pro nově připravovanou agendu poplatků za studium v cizím jazyce. Ve frm 83050 přehled poplatků budou poplatky za studium v cizím jazyce ve sloupci „T“ označeny písmenem „C“.

Pozor: nová agenda pro poplatky typu C ještě není plně zprovozněna! Nový frm však potřebujeme nasadit, abychom mohli otestovat některé funkce na ostré databázi. O úpravě informujeme především proto, aby Vás nezaskočil fakt, že jsou formuláře jiné než jste zvyklí. Mezi poplatky za delší dobu studia a za studium v cizím jazyce lze přepínat tlačítky Doba zobraz a Cizojaz zobraz (Obr. 1).

iKOS-nova verze frm 83050

Obr1

Agenda pro poplatky za studium v cizím jazyce by měla být plně zprovozněna cca v polovině ledna 2023. O zprovoznění agendy Vás budeme informovat samostatným emailem s  návodem. Agendu v této fázi spustíme bohužel bez zobrazení na webovém KOSu (tuto funkcionalitu doplníme později).

2)     Úpravy webové aplikace Přihláška

Byly nasazeny úpravy webové aplikace Přihláška prezentované a projednané na pracovní schůzce 3.11.2022.  Kromě drobných grafických vylepšení a korekcí textů anglické verze přihlášky byly realizovány zejména tyto úpravy (Obr. 2):

 Obr. 2

3)     Frm 87001 - Podpora pro import projektů

Přiřazení studentů na projekty ve frm 87001 (včetně změny oboru/specializace) je nově možné provést importem dat ze souboru ve formátu *.csv. Podnět přisel z FD.

4)     Frm 82010 - Změna technologie generování tiskové sestavy Diplom ČVUT

POZOR: byla vyměněna technologie pro generování tiskové sestavy (vlastního PDF dokumentu) Diplom ČVUT. Prakticky to znamená, že byla šablona pro generování diplomu ČVUT vytvořena úplně od začátku jako by se jednalo o novou sestavu! Změnu byste neměli nijak zaznamenat a diplomy by se měly generovat stejně jako dosud. Nicméně i přes pečlivé testování se může stát, že dojde k chybě. Při prvním generování diplomů prosím věnujte zvýšenou pozornost kontrole údajů a formátování textu.

5)     Frm 81002 - Vylepšení při změně průběhu přijímací zkoušek u programu/specializace/oboru

 
Obr. 3

Průběhy přijímacích zkoušek do nabízených programů, oborů/specializací ve webové přihlášce se přebírají z frm 81002 (parametr PZK_KOD_Z_81002 musí být nastaven na hodnotu A, parametr PARPZK byl ukončen). V případě, že bylo vyhlášeno nové kolo přijímacího řízení v průběhu zpracovávání přihlášek z kola předchozího a došlo v novém kole ke změnám v průběhu přijímacích zkoušek, je možná volba provést tuto změnu i v novém kole pro volitelný okruh přihlášek (Obr. 3).

Pokud nejsou při organizaci nového běhu přijímacího řízení všechny stažené přihlášky archivovány, je nově nabídnuta možnost, jak se mají zachovat vůči nově přiřazovaným průběhům přijímacího řízení.

                                                                                                                                                

6)      
Obr. 4

		

Frm 81008 resp. 80151 - Číselník průběhů přijímacích zkoušek (SEZPZK)

V číselníku SEZPZK ve sloupci Přihlášeno se zobrazoval celkový počet všech webových přihlášek, ke kterým byl daný průběh přijímací zkoušky přiřazen. Nyní je položka doplněna o údaj počet přihlášek, ke kterým je průběh přijímací zkoušky přiřazen, v aktuálním běhu přijímacího řízení (Obr. 4). Jinými slovy lze nově zjistit, ke kolika přihláškám je daný průběh přijímací zkoušky přiřazen v aktuálním přijímacím řízení.